Harmonogram szkoleń w 2023 roku

W ramach Punktów Cyfrowego Wsparcia organizujemy 90 szkoleń z obsługi smartfona. W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy Katowic powyżej 60 roku życia, którzy należą do nieformalnych klubów seniora. Zajęcia są bezpłatne i trwają 3 godziny.

W jednym szkoleniu może wziąć udział 8 osób. Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o kontakt z lokalnym klubem seniora

lp. data dzień miejsce Adres godzina rozpoczęcia Wolnych miejsc
1 29.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00 8
2 29.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00 8
3 29.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45 8
4 29.11.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
5 30.11.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:00 7
6 30.11.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:45 brak
7 30.11.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
8 01.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30 8
9 01.12.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30 2
10 01.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) ul. Markiefki 44a 13:00 2
11 01.12.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
12 01.12.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
13 04.12.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30 8
14 04.12.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30 brak
15 04.12.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Oblatów 24 12:00 8
16 04.12.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Świdnicka 35 a 12:30 8
17 04.12.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30 brak
18 04.12.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
19 05.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30 6
20 05.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00 8
21 05.12.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
22 05.12.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
23 06.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00 8
24 06.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00 6
25 06.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45 8
26 06.12.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
27 07.12.2023 czwartek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Czecha 2 08:45 brak
28 07.12.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 09:45 brak
29 07.12.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 12:45 8
30 07.12.2023 czwartek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
31 07.12.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
32 08.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30 8
33 08.12.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30 7
34 08.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) ul. Markiefki 44a 13:00 8
35 08.12.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
36 08.12.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
37 09.12.2023 sobota Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 11:00 4
38 11.12.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30 8
39 11.12.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30 brak
40 11.12.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30 brak
41 11.12.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
42 12.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30 8
43 12.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00 8
44 12.12.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
45 12.12.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
46 13.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00 8
47 13.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00 8
48 13.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45 8
49 13.12.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
50 14.12.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:00 8
51 14.12.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:45 brak
52 14.12.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
53 15.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30 8
54 15.12.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30 8
55 15.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) ul. Markiefki 44a 13:00 8
56 15.12.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
57 15.12.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8

Zrealizowane szkolenia

lp. data dzień miejsce Adres godzina rozpoczęcia
1 20.11.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30
2 20.11.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30
3 20.11.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Oblatów 24 12:00
4 20.11.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Świdnicka 35 a 12:30
5 20.11.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30
6 20.11.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
7 21.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30
8 21.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00
9 21.11.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
10 21.11.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
11 22.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00
12 22.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00
13 22.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45
14 22.11.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
15 23.11.2023 czwartek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Czecha 2 08:45
16 23.11.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 09:45
17 23.11.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 12:45
18 23.11.2023 czwartek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
19 23.11.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
20 24.11.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30
21 24.11.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30
22 24.11.2023 piątek

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice)

ul. Markiefki 44a 13:00
23 24.11.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
24 24.11.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
25 25.11.2023 sobota Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 11:00
26 27.11.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30
27 27.11.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30
28 27.11.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30
29 27.11.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
30 28.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30
31 28.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00
32 28.11.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
33 28.11.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45

FEEL z Sercem!

Koncert charytatywny “Serce dla Ukrainy” na deskach Sali Teatralno-Kinowej Pałacu Młodzieży w Katowicach rozpocznie zespół, który powstał w 2005 roku w Katowicach. Laureat wielu nagród muzycznych, w tym Fryderyków, Telekamer oraz Superjedynki, znany z wielu hitów, takich jak “A gdy jest już ciemno” czy “Zostań ze mną”.
Specjalnie dla Was, z Sercem dla Ukrainy – Piotr Kupicha i zespół Feel!

Serce dla Ukrainy

Już 22 kwietnia 2022 roku wieczorem będziemy się mogli spotkać w Pałacu Młodzieży w Katowicach na organizowanym przez nas Koncercie Charytatywnym “Serce dla Ukrainy”!

Przy organizacji wydarzenia, które swoim patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, nie działamy sami. W organizację Koncertu włączyły się:

  • Instytut Korfantego,
  • Forum Katowic,
  • Rada Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik.

W ciągu najbliższych kilku dni przybliżymy Wam artystów, którzy wystąpią w czasie koncertu na Sala Teatralno-Kinowa Pałacu Młodzieży w Katowicach, a także przekażemy szczegółowe informacje na temat biletów.

Pamiętajcie, że możecie wesprzeć nasze działania, przekazując także darowiznę na nasze konto bankowe (61 2030 0045 1110 0000 0398 4640) z dopiskiem Serce dla Ukrainy (nr zbiórki publicznej: 2022/1617/OR) bądź przekazując nam swój 1% podatku (KRS 0000402990).

Słoneczni dla Ukrainy

22 kwietnia coraz bliżej! Możemy Wam zdradzić, że podczas koncertu charytatywnego “Serce dla Ukrainy” na deskach Pałacu Młodzieży w Katowicach zagrają trzy zespoły. Jakie?

Zacznijmy od Zespołu, dla którego Sala Teatralno-Kinowa Pałacu Młodzieży w Katowicach jest chyba najbliższa.

Harcerski Zespół Artystyczny SŁONECZNI im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP powstał w 1963 roku, a od 1972 roku jest związany z Pałacem Młodzieży w Katowicach. Zespół koncertował na estradach całej Polski oraz w 9 krajach Europy i Azji i wielokrotnie reprezentował nasz kraj podczas międzynarodowych spotkań i festiwali. Realizują inicjatywę „PIOSENKI SĄ JAK MOSTY”, której ideą jest spopularyzowanie wśród polskich dzieci, nastolatków i ich rodziców tych piosenek z krajów Unii Europejskiej, które w macierzystych krajach stały się ogromnie popularne.

Słoneczni – dziękujemy, że jesteście z nami!

Włączcie się w nasze działania!

W ostatnich dniach dostajemy od Was pytania, czy możecie się jakoś włączyć w prowadzone przez nas działania na rzecz osób z Ukrainy. Odpowiadamy – TAK! 🙂
Możecie przekazać dowolną kwotę na nasze konto bankowe (61 2030 0045 1110 0000 0398 4640), w tytule wpisując “Darowizna – Serce dla Ukrainy”.
W tajemnicy możemy zdradzić, że pod tym hasłem 22 kwietnia 2022 roku w Katowicach odbędzie się koncert charytatywny, na którym też będziecie mogli wesprzeć nasze działania w ramach prowadzonej zbiórki publicznej (nr zbiórki: 2022/1617/OR). Śledźcie nasz profil – szczegóły wkrótce!
Odpowiadając też na inne, pojawiające się pytania – nie prowadzimy zbiórki rzeczy. Niestety ze względów logistycznych nie jesteśmy w stanie obsłużyć takich masowych darowizn.

Katowice dla Ukrainy

Już od ponad 3 tygodni działa przygotowana przez nas we współpracy z Katowice – oficjalny profil miasta strona https://dlaukrainy.katowice.eu. To nie tylko strona informacyjna, ale przede wszystkim narzędzie do obsługi osób oferujących pomoc w zakresie noclegów, transportu, tłumaczeń. Tutaj mogą się też zgłaszać lekarze, tłumacze, psychologowie oraz wszyscy chętni do pracy Wolontariusze. I wreszcie – tutaj też swoje zapotrzebowanie mogą zgłosić osoby z Ukrainy. Rozbudowane zaplecze strony jest obsługiwane przez Urząd Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz katowickie punkty wsparcia. Katowice – dziękujemy za możliwość współpracy!

Klub KONTRA dla Ukrainy

Chyba każdemu ciężko uwierzyć w wydarzenia, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w ostatnich dniach. Chcemy dołożyć chociaż małą cząstkę pomocy dla naszych Sąsiadów. Stworzyliśmy stronę https://dlaukrainy.eu/, na której chcielibyśmy zebrać informacje o miejscach, stronach, gdzie można znaleźć pomoc dla Ukrainy. Znajdziecie tam podział na województwa i miasta, rodzaj udzielanej pomocy i wreszcie ze względu na organizatora. Utworzyliśmy też formularz do dodawania informacji. Pomożecie nam pomagać?

1 2 3 16