Cele Fundacji

Cel główny:

Zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego poprzez edukację i aktywizowanie lokalnego środowiska do działania w sztuce oraz sporcie.

Cele poboczne:

 1. działalność dla dobra lokalnego środowiska,
 2. wspomaganie rozwoju zaniedbanych środowisk,
 3. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez:
  1. prowadzenie całorocznych zajęć artystycznych i sportowych,
  2. prowadzenie jednorazowych (jedno- bądź kilkudniowych) warsztatów artystycznych,
  3. przygotowywanie happeningów, akcji, szkoleń, spotkań itd. dla mieszkańców obszaru działalności Klubu,
 4. działalność oraz promowanie szeroko rozumianej kultury (teatr, taniec, etc.) oraz sportu na obszarze działania Klubu,
 5. działalność w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania,
 6. działalność na rzecz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. promocja i organizacja wolontariatu,
 8. wspomaganie organizacji pożytku publicznego.