List do Rodziców

Drodzy Rodzice,

to już ponad dziesięć lat, kiedy w Bytomiu powstał wpierw Teatr JaCy My, później – Śląski Klub Pedagogium, a wreszcie – Fundacja Klub KONTRA. Dziękuję za kilka chwil, które poświęcacie na przeczytanie tej informacji. Jednocześnie bardzo się cieszę, ponieważ udowadniacie tym, że nie jest Państwu obojętne, w jaki sposób Wasze Dzieci spędzają swój wolny czas.

Czym jest KONTRA

Logo KONTRAChciałbym przybliżyć Państwu ideę Organizacji, do której może należeć Państwa Dziecko. Fundacja poprzez rozbudowę systemu wolontariatu ma na celu zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego, wypełniając młodzieży czas w tzw. “wolnych chwilach”. Chodzi przy tym o zainicjowanie oddolnego ruchu profilaktycznego i dotarcie do grup wykluczonych. Tutaj więc nie młodzież z problemami ma szukać pomocy (choć niewątpliwie uczestnictwo w zajęciach taką formę pomocy stanowi), ale młodzież “zdrowa” ma znaleźć i podjąć działania pomocowe skierowane do rówieśników nie mogących poradzić sobie z otaczającą ich rzeczywistością.

Regulamin

Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania ogólnie przyjętego regulaminu, z którego najważniejszymi są 4 zasady: bez alkoholu, bez narkotyków, bez papierosów i bez przemocy. Naruszenie któregoś z punktów powoduje w pierwszej kolejności informowanie Państwa o zachowaniu Dziecka.

Oferta

Obecnie Fundacja to coraz bardziej rozwijająca się działalność, która swoje działania opiera głównie na stałych zajęciach warsztatowych (obecnie prowadzone są warsztaty teatralne), a swój dorobek artystyczny pokazuje nie tylko w województwie śląskim, ale również szeroko poza jego granicami. Na ten fakt może także wpływać aktywna działalność Państwa Dziecka oraz grupy wolontariuszy, którzy – wykorzystując swoje umiejętności – chcą aktywizować do działania młodzież ze swojego regionu. Zajęcia prowadzone przez pasjonatów z doświadczeniem w określonych dziedzinach pozwalają Uczestnikom na zaprezentowanie się ze swojej najlepszej strony. Warsztaty oraz spotkania z wykwalifikowaną kadrą umożliwiają doskonalenie warsztatu artystycznego oraz zdobywanie wiedzy przez praktykę.

Dużą uwagę poświęcamy również wydarzeniom okazyjnym i projektowym. Poza organizowaniem regionalnych konkursów, akcji czy fundowaniem stypendiów dla uzdolnionych osób realizujemy również autorską koncepcję spotkań z młodzieżą. Pilotażowy program odbył się w czerwcu 2009 roku. Od września został wznowiony, otrzymując jednocześnie poparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kilku lat aktywnie współpracujemy również z Komendą Główną Policji w Warszawie, realizując założenia Programu PaT.

Państwa Dziecko w KONTRZE

Zachęcam do wyrażenia zgody na udział Państwa Dziecka w naszych zajęciach. Proszę jednocześnie o wyrozumiałość w wypadku ewentualnych późnych powrotów Państwa Dziecka, spowodowanych pracą nad wspólnym projektem profilaktycznym. W każdym momencie możecie Państwo sprawdzić, jak przebiegają zajęcia, skorygować nieobecności czy porozmawiać na temat wspólnych osiągnięć i pracy Państwa Dziecka – w czasie zajęć prowadzone są dzienniki obecności, które są dostępne i w przypadku Państwa wątpliwości – mogą zostać dokładnie zaprezentowane wyniki pracy.

Informacje o działaniach Klubu na bieżąco można śledzić na niniejszej stronie (na stronie głównej wypisane są bieżące wydarzenia, dostępne jest również archiwum), na stronach instytucji oraz w mediach.

Dziękuję raz jeszcze za poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z ideą Fundacji. Wszelkie informacje o naszych działaniach będziecie mogli Państwo znaleźć na stronie www. Jednocześnie zachęcam do wyrażania swoich opinii. W razie wszelkich wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt osobisty (w czasie zajęć), mejlowy (biuro(at)klubkontra.pl), albo telefoniczny (506 402 929).

Sławosz Marcisz
Prezes Zarządu
Fundacji Klub KONTRA