Jak to działa?

Fundacja Klub KONTRA (do listopada 2011 roku Klub był grupą nieformalną – więcej: małymi krokami do celu) to inicjatywa wolontariuszy, których główną ideą jest zorganizowanie ciekawych zajęć dla rówieśników w wolnym czasie w ramach zapobiegania zjawiskom wykluczenia społecznego.

Zajęcia prowadzone są przez grupę wolontariuszy, którzy swoimi doświadczeniami i umiejętnościami chcą podzielić się z innymi pasjonatami danej dziedziny. Wolontariusze przez cały czas zapraszani są do współudziału w rozwijaniu Fundacji przez prowadzenie zajęć, udział w nich, szkolenia i inne.

Wsparcie Fundacji

Z naszej strony zapewniamy organizacyjną i logistyczną pomoc w znalezieniu sali do zajęć, dotarcie do potencjalnych uczestników, wsparcie w poszukiwaniu sponsorów. Udzielamy wsparcia formalnego i merytorycznego podczas składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert. Pomagamy w przygotowaniu wniosku, realizacji projektu i jego rozliczenia.

Twoje zaangażowanie

Zależy nam, by każdy, kto czuje chęć zaangażowania się w jakieś działanie – mógł odnaleźć u nas swoje miejsce! W każdym momencie zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu – spotkania odbywają się przez cały rok. Każdy moment jest dobry, by rozpocząć w życiu coś nowego! Każdy moment jest doby, by do nas dołączyć!