KONTRA czemu?

Fundacja Klub KONTRA ma na celu sprzeciw przeciwko akceptacji i ignorancji problemów związanych z szeroko rozumianymi wykluczeniami społecznymi. Oto pojawia się sytuacja, w której to młodzi ludzie zwracają się do swojego środowiska – do przyjaciół, rówieśników, rodziców, organizacji pozarządowych, firm i samorządów – z propozycją profilaktyczną. Osoby, których opinia w oczach starszych niejednokrotnie jest zła, teraz same wychodzą z inicjatywą i chcą przedstawić inną formę zapobiegania zjawiskom wykluczenia. Młodzi KONTRA wykluczeniom to powstrzymanie ciosem ataku przeciwników, jakimi obecnie są alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc – szeroko rozumiane wykluczenia społeczne. Ta walka nie ma jednak charakteru fizycznego. Cel chcemy osiągnąć przez działanie w drodze do drugiego człowieka. Śmiało startujemy w licytacji, bo wiemy, że uda nam się zebrać najwięcej lew. Dysponujemy  przecież najcenniejszą kartą – życiem wolnym, bez nałogów, szczęśliwym. Nie chcemy moralizować, ale skłaniać do myślenia.