Mieszczanin szlachcicem – zaproszenie (film)

Mieszczanin szlachcicem – zaproszenie na spektakl w wykonaniu Teatru JaCy My. Tytuł zostanie zaprezentowany podczas VII Przystanku PaT w piątek, 13 lipca 2012 r. o godzinie 20:15.