Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Klub Kontra z siedzibą w Bytomiu (41-902), plac Sikorskiego 1, tel. 506 40 29 29, e-mail: biuro(at)klubkontra.pl;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod(at)klubkontra.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Klub KONTRA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych;

5) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.