Projekty

Poza działalnością cykliczną Fundacja realizuje dodatkowe zadania dofinansowane ze środków publicznych. Wśród nich można wyróżnić między innymi następujące projekty:

  1. Regionalny Konkurs Małych Form Teatralnych “TEATROIDA” (w 2017 roku odbywa się VII edycja);
  2. Konkurs Dziennikarsko-Fotograficzny “Jestem w Gazecie!”.

Do najważniejszych projektów, które zostały już zakończone, należą:

  1. I Regionalna Noc Profilaktyki;
  2. Festiwal Filmów Komórkowych Fe-Fi-Ko;
  3. Stypendia naukowe;
  4. Stypendia artystyczne.