Zespół

Zarząd Fundacji

(organ zarządczy)

  1. Sławosz Marcisz – Prezes Zarządu
  2. Justyna Wrońska – Wiceprezes Zarządu
  3. Julia Zwanziger – Członek Zarządu

Rada Fundacji

(organ kontrolny)

  1. Angelika Mikiciuk – Przewodnicząca Rady
  2. Izabela Salicka – Wiceprzewodnicząca Rady

Pracownicy Fundacji

  1. Klaudia Marcisz – Kierownik Punktu Informacyjnego

Instruktorzy

  1. Sławosz Marcisz – Teatr JaCy My
  2. Klaudia Marcisz – pilates, zajęcia taneczne

Kliknij i poznaj Zespół Fundacji