Jak to działa?

Fundacja Klub KONTRA (do listopada 2011 roku Klub był grupą nieformalną – więcej: małymi krokami do celu) to inicjatywa wolontariuszy, których główną ideą jest zorganizowanie ciekawych zajęć dla rówieśników w wolnym czasie w ramach zapobiegania zjawiskom wykluczenia społecznego.

Zajęcia prowadzone są przez grupę wolontariuszy, którzy swoimi doświadczeniami i umiejętnościami chcą podzielić się z innymi pasjonatami danej dziedziny. Wolontariusze przez cały czas zapraszani są do współudziału w rozwijaniu Fundacji przez prowadzenie zajęć, udział w nich, szkolenia i inne.

Wsparcie Fundacji

Z naszej strony zapewniamy organizacyjną i logistyczną pomoc w znalezieniu sali do zajęć, dotarcie do potencjalnych uczestników, wsparcie w poszukiwaniu sponsorów. Udzielamy wsparcia formalnego i merytorycznego podczas składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert. Pomagamy w przygotowaniu wniosku, realizacji projektu i jego rozliczenia.

Twoje zaangażowanie

Zależy nam, by każdy, kto czuje chęć zaangażowania się w jakieś działanie – mógł odnaleźć u nas swoje miejsce! W każdym momencie zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu – spotkania odbywają się przez cały rok. Każdy moment jest dobry, by rozpocząć w życiu coś nowego! Każdy moment jest doby, by do nas dołączyć!

Siedziba i obszar działania

Siedziba Fundacji znajduje się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Bytomiu (41-902) przy placu Sikorskiego 1.

Ze względu na lokalizację głównym obszarem działalności jest województwo śląskie, jednak swoje działania realizujemy w całej Polsce. Prowadzimy jednodniowe i kilkudniowe warsztaty artystyczne, bierzemy udział w przeglądach, festiwalach, happeningach, wystawiamy spektakle oraz prezentujemy cele i założenia swojego działania.

KONTRA czemu?

Fundacja Klub KONTRA ma na celu sprzeciw przeciwko akceptacji i ignorancji problemów związanych z szeroko rozumianymi wykluczeniami społecznymi. Oto pojawia się sytuacja, w której to młodzi ludzie zwracają się do swojego środowiska – do przyjaciół, rówieśników, rodziców, organizacji pozarządowych, firm i samorządów – z propozycją profilaktyczną. Osoby, których opinia w oczach starszych niejednokrotnie jest zła, teraz same wychodzą z inicjatywą i chcą przedstawić inną formę zapobiegania zjawiskom wykluczenia. Młodzi KONTRA wykluczeniom to powstrzymanie ciosem ataku przeciwników, jakimi obecnie są alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc – szeroko rozumiane wykluczenia społeczne. Ta walka nie ma jednak charakteru fizycznego. Cel chcemy osiągnąć przez działanie w drodze do drugiego człowieka. Śmiało startujemy w licytacji, bo wiemy, że uda nam się zebrać najwięcej lew. Dysponujemy  przecież najcenniejszą kartą – życiem wolnym, bez nałogów, szczęśliwym. Nie chcemy moralizować, ale skłaniać do myślenia.

Cele Fundacji

Cel główny:

Zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego poprzez edukację i aktywizowanie lokalnego środowiska do działania w sztuce oraz sporcie.

Cele poboczne:

 1. działalność dla dobra lokalnego środowiska,
 2. wspomaganie rozwoju zaniedbanych środowisk,
 3. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez:
  1. prowadzenie całorocznych zajęć artystycznych i sportowych,
  2. prowadzenie jednorazowych (jedno- bądź kilkudniowych) warsztatów artystycznych,
  3. przygotowywanie happeningów, akcji, szkoleń, spotkań itd. dla mieszkańców obszaru działalności Klubu,
 4. działalność oraz promowanie szeroko rozumianej kultury (teatr, taniec, etc.) oraz sportu na obszarze działania Klubu,
 5. działalność w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania,
 6. działalność na rzecz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. promocja i organizacja wolontariatu,
 8. wspomaganie organizacji pożytku publicznego.

Dlaczego KONTRA?

 1. Powszechnie znane znaczenie słowa kontra to sprzeciw, działanie przeciwne wobec tego, co ktoś robi. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (contra).
 2. W boksie kontra oznacza cios zadany atakującemu właśnie przeciwnikowi (powstrzymanie ataku ciosem).
 3. W kartach (w brydżu) mówiąc o kontrze mamy na myśli zobowiązanie do tego, że nie dopuścimy, by licytujący przeciwnik zebrał deklarowaną liczbę lew (lewa – karty leżące na stole po jednej „kolejce”, czyli po tym, jak każdy z graczy wyłożył swoją kartę. Celem graczy (najczęściej) jest zebranie jak największej ilości lew z wysokopunktowanymi kartami. Lewa jest zbierana przez tego gracza, który wyłożył najcenniejszą kartę).

słownik wyrazów obcych