Działaj lokalnie w Bytomiu! – Tworzenie i realizacja projektów animacyjnych


Zapraszamy na piąte bezpłatne szkolenie z cyklu „Działaj lokalnie w Bytomiu! – Tworzenie i realizacja projektów animacyjnych”.

Formularz zgłoszeniowy – https://goo.gl/forms/30vuKx1SfihpPjDD2
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia br.

Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2017 r. w godzinach:
– w sobotę od 9:30 do 16:30
– w niedzielę od 9:30 do 15:30
w Bytomiu i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do działania w lokalnej społeczności, poznania metod i technik pracy z grupą możliwych do wykorzystania w codzienności środowiska lokalnego.

PROGRAM SZKOLENIA
– aktywizacja i mobilizacja do działania członków społeczności lokalnej;
– metody i techniki pracy z grupą;
– mobilizowanie do działania poprzez wolontariat;
– źródła finansowania dużych i małych działań;
– przykładowe konkursy na pozyskanie środków;
– zasady tworzenia i realizowania projektów animacyjnych;
– animacje (np. gry i zabawy podwórkowe, duże bańki mydlane, kreatywne skręcanie balonów);
– zróbmy coś razem – projekt na działanie społeczne – animator w swoim środowisku – ruszamy = działamy!

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie.

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewniony poczęstunek.

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szkolenie „Działaj lokalnie poprzez działalność społeczną, a może gospodarczą?”


Zapraszamy na czwarte bezpłatne szkolenie z cyklu „Działaj lokalnie poprzez działalność społeczną, a może gospodarczą?”!

Formularz zgłoszeniowy – https://goo.gl/forms/n2zT6TrCB328T6e03
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada br.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w godzinach:
– w piątek od 16:00 do 20:30
– w sobotę od 9:00 do 16:30
w Bytomiu (Sala Konferencyjna w Teatrze Rozbark, ul. W. Kilara 29) i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do otwarcia działalności gospodarczej / społecznej i tym samym otwarcia drogi, która da możliwość pozyskania środków na działanie.

PROGRAM SZKOLENIA
– projekty GPR – co jest, co jeszcze można?
– projekty twarde a miękkie;
– rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej;
– rozpoczęcie działalności społecznej (stowarzyszenie czy fundacja?);
– alternatywa -> start-up;
– możliwość pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
– wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – praca z wnioskiem;
– wnioski na realizację działań, projektów społeczno-kulturalnych – pozyskanie środków;
– praktyczne przygotowywanie wniosków.

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie.

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewniony poczęstunek.

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.

 

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Działaj lokalnie za środki unijne

Zapraszamy na trzecie bezpłatne szkolenie z cyklu „Działaj lokalnie za środki unijne”!

Formularz zgłoszeniowy – https://goo.gl/HvgWKp
UWAGA – mamy tylko 20 miejsc!!! 
Zgłoszenia przyjmujemy do 19 września br.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Bytomiu (Sala Konferencyjna w Teatrze Rozbark, ul. W. Kilara 29) i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA
– Charakterystyka faz planowania projektów z punktu widzenia środków unijnych.
– Przygotowanie do analizy sytuacji problemowej w kontekście zapisów konkursowych.
– Nauka wyznaczania celów i zakresów projektów.
– Budowa harmonogramów i budżetów projektów.
– Ocena ryzyk projektów z udziałem środków unijnych.
– Zaznajomienie się z LSI.
– Poszczególne etapy wypełniania wniosku i ich wzajemne zależności.
– Informacje o platformach SEKAP/ePUAP.
– Instruktaż – jak prawidłowo złożyć i podpisać wniosek- krok po kroku.

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie.

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz obiad.

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.

Działaj lokalnie jako animator

Zapraszamy na drugie bezpłatne szkolenie z cyklu „Działaj lokalnie jako animator”!

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 czerwca br. w Bytomiu (Centrum Handlowe AGORA, pl. T. Kościuszki 1) i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

Podczas drugiego szkolenia powiemy, kim jest animator i jaką pełni funkcję w swoim środowisku. Wyposażymy go w wiedzę z zakresu podstaw psychologii oraz damy narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą. Nie zabraknie także bloku tematycznego poświęconego możliwościom finansowania działań (nie tylko) animacyjnych – warsztaty połączone będą z przygotowywaniem wniosku w ramach wybranych konkursów.

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie.

Zapoznaj się z planem szkolenia i już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Przekaż też dalej plakat promujący szkolenie 🙂

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.

Szkolenie „Działaj lokalnie”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Działaj lokalnie”!

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 maja br. w Bytomiu (Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29) i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

W trakcie szkolenia zachęcimy Uczestników do kreatywnego myślenia. Poruszymy temat motywacji oraz kompetencji osobistych w kontekście realizowanych pojektów. Zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje, szczególnie w zakresie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Warsztaty połączone będą z przygotowywaniem wniosku w ramach wybranych konkursów.

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie.

Zapoznaj się z planem szkolenia i już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.