Harmonogram szkoleń w 2023 roku

W ramach Punktów Cyfrowego Wsparcia organizujemy 90 szkoleń z obsługi smartfona. W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy Katowic powyżej 60 roku życia, którzy należą do nieformalnych klubów seniora. Zajęcia są bezpłatne i trwają 3 godziny.

W jednym szkoleniu może wziąć udział 8 osób. Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o kontakt z lokalnym klubem seniora

lp. data dzień miejsce Adres godzina rozpoczęcia Wolnych miejsc
1 29.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00 8
2 29.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00 8
3 29.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45 8
4 29.11.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
5 30.11.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:00 7
6 30.11.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:45 brak
7 30.11.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
8 01.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30 8
9 01.12.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30 2
10 01.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) ul. Markiefki 44a 13:00 2
11 01.12.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
12 01.12.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
13 04.12.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30 8
14 04.12.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30 brak
15 04.12.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Oblatów 24 12:00 8
16 04.12.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Świdnicka 35 a 12:30 8
17 04.12.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30 brak
18 04.12.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
19 05.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30 6
20 05.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00 8
21 05.12.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
22 05.12.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
23 06.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00 8
24 06.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00 6
25 06.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45 8
26 06.12.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
27 07.12.2023 czwartek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Czecha 2 08:45 brak
28 07.12.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 09:45 brak
29 07.12.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 12:45 8
30 07.12.2023 czwartek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
31 07.12.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
32 08.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30 8
33 08.12.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30 7
34 08.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) ul. Markiefki 44a 13:00 8
35 08.12.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
36 08.12.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
37 09.12.2023 sobota Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 11:00 4
38 11.12.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30 8
39 11.12.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30 brak
40 11.12.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30 brak
41 11.12.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
42 12.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30 8
43 12.12.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00 8
44 12.12.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
45 12.12.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
46 13.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00 8
47 13.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00 8
48 13.12.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45 8
49 13.12.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
50 14.12.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:00 8
51 14.12.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:45 brak
52 14.12.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8
53 15.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30 8
54 15.12.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30 8
55 15.12.2023 piątek Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice) ul. Markiefki 44a 13:00 8
56 15.12.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45 zapisy w Ministerstwie
57 15.12.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45 8

Zrealizowane szkolenia

lp. data dzień miejsce Adres godzina rozpoczęcia
1 20.11.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30
2 20.11.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30
3 20.11.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Oblatów 24 12:00
4 20.11.2023 poniedziałek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Świdnicka 35 a 12:30
5 20.11.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30
6 20.11.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
7 21.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30
8 21.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00
9 21.11.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
10 21.11.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
11 22.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Murcki ul. P.Kołodzieja 42 10:00
12 22.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Zawodzie) ul. Marcinkowskiego 13a 12:00
13 22.11.2023 środa Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 15:45
14 22.11.2023 środa Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
15 23.11.2023 czwartek Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Czecha 2 08:45
16 23.11.2023 czwartek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 09:45
17 23.11.2023 czwartek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 12:45
18 23.11.2023 czwartek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
19 23.11.2023 czwartek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
20 24.11.2023 piątek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 08:30
21 24.11.2023 piątek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 11:30
22 24.11.2023 piątek

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (filia Bogucice)

ul. Markiefki 44a 13:00
23 24.11.2023 piątek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
24 24.11.2023 piątek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
25 25.11.2023 sobota Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 11:00
26 27.11.2023 poniedziałek Miejski Dom Kultury Podlesie ul. Sołtysia 25 08:30
27 27.11.2023 poniedziałek Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5 08:30
28 27.11.2023 poniedziałek Katowickie Centrum Seniora – Klub “Senior+” ul. Słowackiego 27 12:30
29 27.11.2023 poniedziałek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45
30 28.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Dąb ul. Krzyżowa 1 09:30
31 28.11.2023 wtorek Miejski Dom Kultury Kostuchna ul. T. Boya Żeleńskiego 83 10:00
32 28.11.2023 wtorek Społeczne Ministerstwo ds. Samotności ul. Mikołowska 44 13:45
33 28.11.2023 wtorek Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7 15:45