Siedziba i obszar działania

Siedziba Fundacji znajduje się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Bytomiu (41-902) przy placu Sikorskiego 1.

Ze względu na lokalizację głównym obszarem działalności jest województwo śląskie, jednak swoje działania realizujemy w całej Polsce. Prowadzimy jednodniowe i kilkudniowe warsztaty artystyczne, bierzemy udział w przeglądach, festiwalach, happeningach, wystawiamy spektakle oraz prezentujemy cele i założenia swojego działania.