Bank Wolontariatu

W ramach pilotażu rewitalizacji ruszył Bank Wolontariatu. Serdecznie zachęcamy do zapisów!

Bank Wolontariatu adresowany jest do osób, które wykonują określone zadania na rzecz konkretnej instytucji, która w myśl przepisów może korzystać z pracy wolontariuszy (np. organizacja pozarządowa).

Z Banku Wolontariatu mogą skorzystać również organizacje, które realizują konkretne działania. Dzięki ogłoszeniu swoich planów mają szansę dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych włączeniem się w określone wydarzenie.

Jak zgłosić swoje usługi i potrzeby w ramach Banku Wolontariatu? Wystarczy wypełnić formularz i określić, w czym potrzebujemy pomocy lub jak możemy pomóc. Katalog działań jest duży, począwszy od pomocy w zakupach poprzez wspólne spędzanie czasu, korepetycje czy pomoc w zorganizowaniu imprezy rodzinnej.

Szczegóły, regulaminy oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://www.bytom.pl/bank-wolontariatu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym pod nr tel. 32 428 13 01 lub 572 767 232.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.