Specjalna Strefa Rewitalizacji – konsultacje

W czwartek, 14 grudnia 2017 r. już od godziny 16:00 zapraszamy do Punktu Informacyjnego w Teatrze ROZBARK w celu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia w podobszarach rewitalizacji nr 8, nr 10 i nr 12 Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zapisów do projektu uchwały.

 

 

Działaj lokalnie w Bytomiu! – Tworzenie i realizacja projektów animacyjnych


Zapraszamy na piąte bezpłatne szkolenie z cyklu „Działaj lokalnie w Bytomiu! – Tworzenie i realizacja projektów animacyjnych”.

Formularz zgłoszeniowy – https://goo.gl/forms/30vuKx1SfihpPjDD2
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia br.

Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2017 r. w godzinach:
– w sobotę od 9:30 do 16:30
– w niedzielę od 9:30 do 15:30
w Bytomiu i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do działania w lokalnej społeczności, poznania metod i technik pracy z grupą możliwych do wykorzystania w codzienności środowiska lokalnego.

PROGRAM SZKOLENIA
– aktywizacja i mobilizacja do działania członków społeczności lokalnej;
– metody i techniki pracy z grupą;
– mobilizowanie do działania poprzez wolontariat;
– źródła finansowania dużych i małych działań;
– przykładowe konkursy na pozyskanie środków;
– zasady tworzenia i realizowania projektów animacyjnych;
– animacje (np. gry i zabawy podwórkowe, duże bańki mydlane, kreatywne skręcanie balonów);
– zróbmy coś razem – projekt na działanie społeczne – animator w swoim środowisku – ruszamy = działamy!

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie.

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewniony poczęstunek.

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szkolenie „Działaj lokalnie poprzez działalność społeczną, a może gospodarczą?”


Zapraszamy na czwarte bezpłatne szkolenie z cyklu „Działaj lokalnie poprzez działalność społeczną, a może gospodarczą?”!

Formularz zgłoszeniowy – https://goo.gl/forms/n2zT6TrCB328T6e03
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada br.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w godzinach:
– w piątek od 16:00 do 20:30
– w sobotę od 9:00 do 16:30
w Bytomiu (Sala Konferencyjna w Teatrze Rozbark, ul. W. Kilara 29) i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do otwarcia działalności gospodarczej / społecznej i tym samym otwarcia drogi, która da możliwość pozyskania środków na działanie.

PROGRAM SZKOLENIA
– projekty GPR – co jest, co jeszcze można?
– projekty twarde a miękkie;
– rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej;
– rozpoczęcie działalności społecznej (stowarzyszenie czy fundacja?);
– alternatywa -> start-up;
– możliwość pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
– wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – praca z wnioskiem;
– wnioski na realizację działań, projektów społeczno-kulturalnych – pozyskanie środków;
– praktyczne przygotowywanie wniosków.

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie.

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewniony poczęstunek.

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.

 

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Bank Wolontariatu

W ramach pilotażu rewitalizacji ruszył Bank Wolontariatu. Serdecznie zachęcamy do zapisów!

Bank Wolontariatu adresowany jest do osób, które wykonują określone zadania na rzecz konkretnej instytucji, która w myśl przepisów może korzystać z pracy wolontariuszy (np. organizacja pozarządowa).

Z Banku Wolontariatu mogą skorzystać również organizacje, które realizują konkretne działania. Dzięki ogłoszeniu swoich planów mają szansę dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych włączeniem się w określone wydarzenie.

Jak zgłosić swoje usługi i potrzeby w ramach Banku Wolontariatu? Wystarczy wypełnić formularz i określić, w czym potrzebujemy pomocy lub jak możemy pomóc. Katalog działań jest duży, począwszy od pomocy w zakupach poprzez wspólne spędzanie czasu, korepetycje czy pomoc w zorganizowaniu imprezy rodzinnej.

Szczegóły, regulaminy oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://www.bytom.pl/bank-wolontariatu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym pod nr tel. 32 428 13 01 lub 572 767 232.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich

W ramach pilotażu rewitalizacji ruszył Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich. Serdecznie zachęcamy do zapisów i wzajemnej sąsiedzkiej współpracy!

Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich dotyczy wymiany usług wyłącznie między osobami fizycznymi. Co to znaczy? Jeśli na przykład jesteś chory i nie masz jak zrobić zakupów, możesz poprosić kogoś, kto zrobi je za Ciebie. A potem możesz mu się odwdzięczyć, udzielając np. korepetycji.

Jak zgłosić swoje usługi i potrzeby w ramach banku wzajemnych usług sąsiedzkich? Wystarczy wypełnić specjalny formularz i określić, w czym potrzebujemy pomocy lub jak możemy pomóc. Katalog działań jest duży, począwszy od pomocy w zakupach poprzez wspólne spędzanie czasu, korepetycje czy pomoc w zorganizowaniu imprezy rodzinnej.

Szczegóły, regulaminy oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://www.bytom.pl/bank-wzajemnych-uslug-sasiedzkich.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym pod nr tel. 32 428 13 01 lub 572 767 232.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1 2 3