Działaj lokalnie za środki unijne

Zapraszamy na trzecie bezpłatne szkolenie z cyklu „Działaj lokalnie za środki unijne”!

Formularz zgłoszeniowy – https://goo.gl/HvgWKp
UWAGA – mamy tylko 20 miejsc!!! 
Zgłoszenia przyjmujemy do 19 września br.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Bytomiu (Sala Konferencyjna w Teatrze Rozbark, ul. W. Kilara 29) i jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniem dla swojego lokalnego środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA
– Charakterystyka faz planowania projektów z punktu widzenia środków unijnych.
– Przygotowanie do analizy sytuacji problemowej w kontekście zapisów konkursowych.
– Nauka wyznaczania celów i zakresów projektów.
– Budowa harmonogramów i budżetów projektów.
– Ocena ryzyk projektów z udziałem środków unijnych.
– Zaznajomienie się z LSI.
– Poszczególne etapy wypełniania wniosku i ich wzajemne zależności.
– Informacje o platformach SEKAP/ePUAP.
– Instruktaż – jak prawidłowo złożyć i podpisać wniosek- krok po kroku.

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem organizacji pozarządowej. Nie trzeba również ubiegać się o partnerstwo – wystarczy wyjść z inicjatywą!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie.

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz obiad.

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 428 13 01 lub tel. kom. 572 767 232.