Galeria – Punkt Doradztwa w obszarze rewitalizacji – marzec 2017