Ostatnia szansa na zgłoszenie – V Jestem w Gazecie!

Uwaga! Ponieważ po weryfikacji zauważyliśmy, że otrzymaliśmy kilka zgłoszeń elektronicznych, dla których nie zostały jeszcze dostarczone prace, przypominamy, że tylko wypełnienie formularza oraz przesłanie pracy (e-mailem, na adres biura Fundacji lub poprzez dołączenie do formularza elektronicznego) stanowi kompletne zgłoszenie i pozwala na udział w Konkursie.

W związku z powyższym postanowiliśmy ponownie przedłużyć termin zgłoszeń do czwartku, 07 listopada 2019 roku (przy czym dla zgłoszeń przesłanych na adres biura Fundacji decyduje data wpływu).

Formularz jest dostępny na stronie gazeta.klubkontra.pl.

Aby zapoznać się z regulaminem – kliknij tutaj.

V Konkurs Dziennikarsko-Fotograficzny “Jestem w Gazecie!” został dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz Gminy Bytom.