Specjalna Strefa Rewitalizacji – konsultacje

W czwartek, 14 grudnia 2017 r. już od godziny 16:00 zapraszamy do Punktu Informacyjnego w Teatrze ROZBARK w celu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia w podobszarach rewitalizacji nr 8, nr 10 i nr 12 Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zapisów do projektu uchwały.